БЕЗКОШТОВНА ДОПОМОГА

в отриманні кредиту для громадян України

  • допомога при заповненні необхідних документів
  • підтримка в проходженні процедури отримання кредиту
  • вияснення незрозумілих записів у документах

Будь ласка, заповніть контактні дані, щоб отримати безкоштовний дзвінок від нашого консультанта:

Мови обслуговування:

  • Українська
  • Російська
  • Польська
Погоджуюсь на обробку моїх персональних даних на умовах, зазначених нижче постанова.
Висловлюю згоду на отримання комерційної інформації по електронній пошті, на умовах, зазначених ТУТ постанова
Висловлюю свою згоду на надання компанією Open Finance SA із офісом у Варшаві моїх персональних даних Home Broker SA із офісом у Варшаві (01-208) який знаходиться на вул. Przyokopowej 33 і Open Brokers S. A. офісом в Варшаві (01-208) який знаходиться на вул. Przyokopowej 33 на нижчезазначених умовах. постанова
Open Finance є найбільшою і шанованоюкомпанієюфінансовогоконсалтинга в Польщі. Такоївисокоїпозиціїмидосяглизавдякибагаторічномудосвіду в поєднанні з сучаснимпідходомдоуправлінняфінансаминашихклієнтів. В нашійпропозиціїзнаходятьсявибраніквартирнікредити і банківськідепозити з 20 банку. Мибезкоштовнопорівнюємопродуктибанків, інвестиційнихфондівтаіншихфінансовихінститутів. Понад 700 фінансовихконсультантівнатериторіївсійПольщізнаходяться у вашомурозпорядженні. Перевіртенас! Намдовірилисяпонадмільйонклієнтів.

Детальнуінформаціюможнаотримати у консультанта. Open Finance SA повідомляє, щоостаточнаформакредитноїпропозиції є виключнимрішеннямбанку, якеприймаєтьсянапідставіаналізуіндивідуальноїситуаціїклієнта, і томузапропонованаклієнтувартістькредиту і розмірплатежівможутьвідрізнятисявідрозрахунків, зробленихконсультантом. Приоцінцікредитоспроможностібанкприймаєдоувагизокремадоходизаявникатастанпогашенняйогоіснуючихзобов'язань.

Компанія Open Finance SA повідомляє, щовонаспівпрацюєзавинагородою, напідставіагентськогодоговору, приздійсненніпосередницькоїдіяльності, зазначеної в ст. 6а Законувід 29 серпня 1997 року "Банківськеправо" (зведенийтекстЗакон. вісник 2012, поз. 1376 з поправками), з нижчеподанимисуб'єктами: Alior Bank SA, BOŚ SA, , BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Euro Bank SA, , Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, mBank Hipoteczny SA, PEKAO Bank Hipoteczny SA, PKO BP SA, Bank Pocztowy SA, Raiffeisen Bank Polska SA, PKO Bank Hipoteczny SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA танапідставімаркетинговогодоговору з Plus Bank SA та Bank Pekao SA застаномна 01.03.2017 р.

Посилаючисьнаположенняст. 7 пункт. 4-5 Законувід 12 травня 2011 року "Проспоживчийкредит" (Закон. вісниквід 11 серпня 2011 р.) компанія Open Finance SA інформує, щовонаспівпрацюєзавинагородою, напідставіагентськогодоговору, приздійсненніпосередницькоїдіяльності, зазначеної у Законівід 29 серпня 1997 року "Банківськеправо" (тобтоЗакон. вісник 2002 року № 72, поз. 665) принаданніготівковихкредитів, іззазначениминижчесуб'єктами: Alior Bank SA, Deutsche Bank Polska SA, Euro Bank SA, FM Bank PBP SA, Getin Noble Bank SA, mBank SA, Bank Pocztowy SA, Raiffeisen Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA танапідставімаркетинговогодоговору з Bank Pekao SA застаномна 01.03.2017 р.

Всітелефоннірозмови з консультантамигарячоїлінії Open Finance, піклуючисьпроякістьпослуг, реєструються. Вартістьпідключеннявідповіднодоставкиоператора.

Акціонернетовариство "Open Finance" з офісом у Варшавізаадресою: вул. Пшиокопова, 33, (01-208) Варшава, внесенадореєструпідприємцівНаціональногосудовогореєстру, якийведетьсяРайоннимсудомст.м. Варшави, XII ЕкономічнийвідділНаціональногосудовогореєструзаномером KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, чийстатутнийкапіталскладає 543 566,63 злотих, тел. 22 427 47 00, факс 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.