Razem możemy zaplanować
Twoją przyszłość kredytową!

Marzenie o własnym domu nie zawsze jest łatwe do zrealizowania. Brak czasu, wystarczających środków finansowych i zawiła procedura często zniechęcają do zakupu. Każdy Klient dzięki profesjonalnej i kompleksowej obsłudze już teraz może cieszyć się swoim własnym wymarzonym domem.

Kredyt z bonusem

na nowy dom

300 zł

Zwrot za każde 100 tys. zł kredytu*

-10%

Rabat na pierwsze zakupy w Leroy Merlin**

do -50%

Zniżka na zakupy w ponad 700 sklepach***

Open Finance to sieć pośredników kredytowych, którzy pomagają Klientom w uzyskaniu finansowania, w tym

kredytu na zakup działki budowlanej bądź na budowę domu,

kredytu na remont, wykończenie i wyposażenie domu,

kredytu na konsolidację istniejących zobowiązań,

pożyczki hipotecznej na dowolny cel.

Dzięki usługom Open Finance zaoszczędzisz czas, który musiałbyś przeznaczyć na porównywanie ofert w wielu bankach i składanie wniosków kredytowych – nasz ekspert zrobi to za Ciebie!

Jeśli poszukujesz kredytu hipotecznego możesz zwrócić się do mnie:

Bezpłatnie porównam warunki kredytowe w 18 bankach!

Wspólnie oszacujemy Twoje możliwości finansowe

Zaproponuję efektywne rozwiązania finansowe, aby Twoje pieniądze generowały zyski

Skontaktuj się z doradcą:

Szczegóły oferty dostępne u doradcy. Open Finance SA uprzejmie informuje, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowane Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych przez doradcę. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań. Open Finance SA informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), z poniżej wskazanymi podmiotami: Alior Bank SA, BOŚ SA, Bank BPH SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Euro Bank SA, FM Bank PBP SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, mBank SA, mBank Hipoteczny SA, PEKAO Bank Hipoteczny SA, PKO BP SA, Bank Pocztowy SA, Raiffeisen Bank Polska SA, PKO Bank Hipoteczny SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA oraz na podstawie umowy marketingowej z Plus Bank SA oraz Bank Pekao SA. Stan na dzień 01.06.2016 r.
* W Promocji mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej, jako Uczestnik), które spełnią łącznie następujące warunki:
- w Okresie Promocji zawarły za pośrednictwem Organizatora umowę kredytu hipotecznego. Warunkiem uznania przez Organizatora, że Uczestnik spełnił niniejszy warunek jest wypłata przez bank będący stroną umowy co najmniej pierwszej transzy kredytu, z zastrzeżeniem, że wniosek nie mógł zostać złożony przed datą rozpoczęcia Promocji, - wypełnią poprawnie i czytelnie formularz wniosku o przystąpienie do Promocji udostępniony przez Organizatora promocji, w tym wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach związanych z organizacją Promocji oraz przyznaniem nagrody. Formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku, gdy formularz zostanie wypełniony niepoprawnie lub nieczytelnie, Organizator uzna, że niniejszy warunek został przez Uczestnika spełniony od dnia poprawienia lub uzupełnienia formularza, - w Okresie Promocji zakupiły u Partnera dowolny projekt domu, będący w jego ofercie. Warunkiem uznania przez Organizatora, że Uczestnik spełnił niniejszy warunek, jest dostarczenie przez Uczestnika podpisanego przez Partnera oświadczenia o sprzedaży projektu domu, które stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Nagroda dla Uczestnika, który spełni wymogi, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie, jest karta przedpłacona typu Master Card wydawana przez spółkę PrePay Technologies Limited we współpracy z Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Karta”) o wartości 0,3% udzielonego za pośrednictwem Organizatora kredytu hipotecznego Uczestnikowi. Karta posiada termin ważności wynoszący 2 lata, który liczony jest od dnia wystawienia Karty. Szczegóły dotyczące użytkowania Karty znajdują się w regulaminie, który jest dostępny pod adresem www.edenred.pl. Szczegóły oferty są dostępne u doradcy.
** Oferty „Wizualizacja mieszkania za 1 grosz dla klientów Open Finance SA” oraz „10% rabatu na pierwsze zakupy dla klientów Open Finance SA” kierowane są przez Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadająca NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148. Oferty obowiązują w okresie od 01.09.2016 r. do odwołania na terenie każdego sklepu stacjonarnego Leroy Merlin. Oferty są skierowane do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które zawarły za pośrednictwem Partnera umowę o kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy. Warunkiem uznania przez Partnera, że Klient spełnił niniejszy warunek, jest wypłata przez bank będący stroną umowy o kredyt co najmniej pierwszej transzy kredytu, w przypadku kredytu hipotecznego lub wypłata kwoty kredytu przez bank będący stroną umowy kredytu, w przypadku kredytu gotówkowego. W okresie obowiązywania Ofert otrzymały od Open Finance List Intencyjny, a następnie przystąpiły do programu lojalnościowego Leroy Merlin „Dom”. ( 1 ) Osoby spełniające warunki oferty „Wizualizacja mieszkania za 1 grosz dla klientów Open Finance SA” mogą w ciągu 12 miesięcy od otrzymania Listu Intencyjnego zamówić w Sklepie wizualizację mieszkania za 1 grosz. Wizualizacja pomieszczeń wchodzących w skład mieszkania zostanie przygotowana w programie komputerowym, w oparciu o towary dostępne w ofercie handlowej Leroy Merlin. Wizualizacja nie jest projektem budowlanym, lecz propozycją wykończenia i aranżacji wnętrz. ( 2 ) Osoby spełniające warunki oferty „10 % rabatu na pierwsze zakupy dla klientów Open Finance SA” mogą w ciągu 12 miesięcy od otrzymania Listu Intencyjnego dokonać w sklepie stacjonarnym zakupu dowolnych towarów z 10% rabatem. Rabat jest udzielany jednorazowo na pierwsze zakupy dokonane przez Klienta, po przystąpieniu do programu „DOM”. Rabat ma charakter jednorazowy i nie będzie udzielany na kolejne zakupy. Regulamin oferty specjalnej dostępny w punktach informacyjnych w sklepach Leroy Merlin lub u doradcy Open Finance.
*** W Promocji działającej pod nazwą Odbierz Kartę Home Profit mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w Okresie Promocji wypełnią poprawnie i czytelnie formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do Promocji według wzoru wskazanego przez Open Finance SA oraz dodatkowo spełnią jeden z następujących warunków: (a) zawrą za pośrednictwem Open Finance S.A. umowę kredytu hipotecznego. Szczegóły dotyczące warunków poszczególnych kredytów zostały określone w Regulaminie. Warunkiem uznania przez Open Finance SA, że Uczestnik zawarł za pośrednictwem Open Finance SA umowę kredytu hipotecznego jest wypłata przez bank będący stroną umowy kredytu pierwszej transzy kwoty kredytu; (b) zawrą za pośrednictwem Open Finance SA umowę kredytu gotówkowego. Szczegóły dotyczące warunków poszczególnych kredytów zostały określone w Regulaminie. Warunkiem uznania przez Open Finance SA, że Uczestnik zawarł za pośrednictwem Open Finance SA umowę kredytu gotówkowego jest wypłata kwoty kredytu przez bank będący stroną umowy kredytu; (c) zawrą za pośrednictwem Open Finance SA umowę na dowolny program regularnego oszczędzania; d) zawrą za pośrednictwem Open Finance SA umowę na dowolne ubezpieczenie na życie. Koszt połączenia zgodny ze stawka operatora. Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.