Razem możemy zaplanować
Twoją przyszłość kredytową!

Marzenie o własnym domu nie zawsze jest łatwe do zrealizowania. Brak czasu, wystarczających środków finansowych i zawiła procedura często zniechęcają do zakupu. Każdy Klient dzięki profesjonalnej i kompleksowej obsłudze już teraz może cieszyć się swoim własnym wymarzonym domem.

Kredyt z bonusem

na nowy dom

300 zł

Zwrot za każde 100 tys. zł kredytu*

-10%

Rabat na pierwsze zakupy w Leroy Merlin**

do -50%

Zniżka na zakupy w ponad 700 sklepach***

Open Finance to sieć pośredników kredytowych, którzy pomagają Klientom w uzyskaniu finansowania, w tym

kredytu na zakup działki budowlanej bądź na budowę domu,

kredytu na remont, wykończenie i wyposażenie domu,

kredytu na konsolidację istniejących zobowiązań,

pożyczki hipotecznej na dowolny cel.

Dzięki usługom Open Finance zaoszczędzisz czas, który musiałbyś przeznaczyć na porównywanie ofert w wielu bankach i składanie wniosków kredytowych – nasz ekspert zrobi to za Ciebie!

Jeśli poszukujesz kredytu hipotecznego możesz zwrócić się do mnie:

Bezpłatnie porównam warunki kredytowe w 14 bankach!

Wspólnie oszacujemy Twoje możliwości finansowe

Zaproponuję efektywne rozwiązania finansowe, aby Twoje pieniądze generowały zyski

Warunki promocji u dedykowanego Eksperta sieci mobilnej:

Open Finance SA uprzejmie informuje, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowane Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych przez Eksperta. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w oddziale Organizatora mieszczącym się przy ul. Dietla 50/2 w Krakowie (kod pocztowy: 31-039).

Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BZ WBK S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Pekao S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A. Według stanu na dzień 22.11.2017 r.

Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. – dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.

W nawiązaniu do regulacji art. 7 ust. 4-5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.) Open Finance S.A. informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) przy udzielaniu kredytów gotówkowych, ze wskazanymi poniżej podmiotami: Alior Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Pocztowy S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz umowy marketingowej z Bank Pekao S.A. i Plus Bank S.A. Stan na dzień 22.11.2017 r.

1 W Promocji mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej, jako Uczestnik), które spełnią łącznie następujące warunki:
- w Okresie Promocji zawarły za pośrednictwem Organizatora umowę kredytu hipotecznego. Warunkiem uznania przez Organizatora, ze Uczestnik spełnił niniejszy warunek jest wypłata przez bank będący stroną umowy co najmniej pierwszej transzy kredytu, z zastrzeżeniem, że wniosek nie mógł zostać złożony przed datą rozpoczęcia Promocji,
- wypełnia poprawnie i czytelnie formularz wniosku o przystąpienie do Promocji udostępniony przez Organizatora promocji, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach związanych z organizacją Promocji oraz przyznaniem nagrody. Formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku, gdy formularz zostanie wypełniony niepoprawnie lub nieczytelnie, Organizator uzna, że niniejszy warunek został przez Uczestnika spełniony od dnia poprawienia lub uzupełnienia formularza,
- w Okresie Promocji zakupiły u Partnera dowolny projekt domu, będący w jego ofercie. Warunkiem uznania przez Organizatora, ze Uczestnik spełnił niniejszy warunek, jest dostarczenie przez Uczestnika podpisanego przez Partnera oświadczenia o sprzedaży projektu domu, które stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Nagrodą dla Uczestnika, który spełni wymogi, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie, jest karta przedpłacona typu MasterCard wydawana przez spółkę PrePay Technologies Limited we współpracy z Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Karta”) o wartości 0,3% udzielonego za pośrednictwem Organizatora kredytu hipotecznego Uczestnikowi. Karta posiada termin ważności wynoszący 2 lata, który liczony jest od dnia wystawienia Karty.

Szczegóły dotyczące użytkowania Karty znajdują się w regulaminie, który jest dostępny pod adresem www.edenred.pl. Szczegóły oferty są dostępne u Eksperta.

2 Oferta „10% rabatu na pierwsze zakupy dla Klientów Open Finance S.A.” kierowana jest przez Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i obowiązuje od 01.09.2016 r. do 31.01.2018 r. na terenie każdego sklepu stacjonarnego Leroy Merlin. Regulaminy ofert dostępne w punktach informacyjnych w sklepach Leroy Merlin oraz u Eksperta Open Finance S.A. Regulamin Promocji dostępny również pod adresem  https://www.open.pl/regulaminy

3 Szczegóły dotyczące karty „Home Profit” dostępny w oddziałach Open Finance S.A., lub na stronie www.homeprofit.pl.

Kontakt z infolinią pod numerem 801 600 200. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Open Finance S.A., w trosce o jakość usług, są rejestrowane.

Koszt połączenia z infolinią Open Finance S.A. zgodny ze stawką operatora.

Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,63 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.