skip to main content

Kwota kredytu

Okres spłaty

Oprocentowanie

Obliczenia dzięki

Szacowana rata kredytu

Twoja rata kredytu wyniesie

< Oblicz ponownie

Obliczenia dzięki

Cena transakcyjna

Nieruchomość na rynku

Obliczenia dzięki

Podatek od czynności cywilno-prawnych (2%)

Taksa notarialna

Podatek VAT od taksy notarialnej (23%)

Wpisy i odpisy od aktu notarialnego

Podatek VAT od wpisów i odpisów (23%)

Założenie księgi wieczystej

Wpis do księgi wieczystej

Suma kosztów

Koszt całkowity

< Oblicz ponownie

Obliczenia dzięki

Wynik kalkulacji został przygotowany w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika i ma charakter orientacyjny - poglądowy. Prezentowane wyliczenia stanowią symulację, która służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinna być traktowana jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lub zaproszenie do zawarcia umowy. Informacje zawarte w niniejszym materiale marketingowym oraz uzyskane w oddziale Open Finance S.A. nie mogą być traktowane jako rekomendacja lub usługa doradztwa, w tym doradztwa prawnego. Ostateczny kształt oferty kredytowej jest uzależniony od decyzji kredytowej danego banku podejmowanej w oparciu o szeregu czynników takich, jak: zdolność kredytowa kredytobiorcy, okres kredytowania, marża banku, stopa procentowa, skorzystanie z oferty dodatkowej w postaci: karty kredytowej, konta bankowego, produktu ubezpieczeniowego. Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., Santander Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., PKO Bank Hipoteczny S.A., Bank Pocztowy S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A.. Według stanu na dzień 25.02.2020 r. Open Finance S.A. informuje, że jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 r., poz. 819 z późn. zm. – dalej, jako UoKH). Jednocześnie Open Finance S.A. informuje, że nie świadczy usług doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 UoKH.
Nota prawna