skip to main content

Szukasz kredytu
hipotecznego?
Pomożemy...

Wypełnij poprawnie formularz i otrzymaj bezpłatne porównanie kredytów hipotecznych

Po zapoznaniu sie z obowiazkiem informacyjnym zawierajacym zasady i cele przetwarzania danych przez Open Finance S.A:

Obliczyć
wysokość
miesięcznej
raty

Sprawdzić
maksymalną

zdolność
kredytową

Porównać
bezpłatnie

oferty
13 banków

Szczegóły oferty dostępne w oddziałach Open Finance S.A. Informujemy, że ostateczny kształt oferty kredytowej jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego też zaproponowana Klientowi wartość kredytu oraz wysokość raty mogą się różnić od obliczeń dokonanych w oddziale Open Finance S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, biorąc pod uwagę m.in. dochód wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych zobowiązań. Prezentowane wyniki nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Stan na dzień 25.07.2019 r.

Open Finance S.A., jako pośrednik kredytu hipotecznego informuje, że współpracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynności faktycznych, o których mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), z poniżej wskazanymi Kredytodawcami: Alior Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Santander Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A. oraz umowy marketingowej Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, Bank Spółdzielczy w Gostyninie. Według stanu na dzień 04.06.2021 r.

Kontakt z infolinią Open Finance S.A. pod numerem 801 600 200. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Open Finance S.A., w trosce o jakość usług, są rejestrowane. Koszt połączenia z infolinią Open Finance S.A. zgodny ze stawką operatora.

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 743 566,62 zł, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.